Print

 

Afasi er språkvansker som følge av sykdom (hjerneslag, svulster, nevrologiske sykdommer) eller hodeskader (ulykker, for eksempel trafikkulykker).

Afasi er vansker med å snakke, lese, skrive og forstå språk. Vanskene skyldes en ikke-medfødt skade i hjernen. Graden av afasi vil variere avhengig av skadeomfang og hvilke områder av hjernen som rammes. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag (som følge av blodpropp eller blødning), men hjernesvulster eller ytre hodeskader kan også føre til afasi.

Det bør henvises til logoped snarest mulig etter at skade eller sykdom har inntruffet. Ved hjerneslag anbefales intensiv trening både i tidlig- og kronisk fase etter slag. Logopeden legger opp ett treningsprogram som innebærer daglig økter med logoped og/eller trening på egenhånd.