Print

 

 

Taleapraksi er en sensomotorisk planleggingsvanske. Det er utfordringer med å planlegge tale og programmere motoriske sekvenser. Det er vanskeligheter med å få i gang talebevegelser og vansker med sekvensering av talelyden. Ved taleapraksi vet pasienten godt hvilket ord han/hun vil si, men strever med å få munnen og taleapparatet til å lystre. Det er ikke lammelser i muskulaturen i munnen som er grunnen. Taleapraksi viser seg ved synlig strev med å finne rette artikualsjonsstilling og med å gjøre disse i rekkefølge.

Oralapraksi opptrer ofte sammen med taleapraksi og kommer til uttrykk gjennom manglende evne til å imitere eller viljestyre bevegelser med munn-, ansikt- og pustemukulatur.