Dysartri er et samlenavn for en gruppe taleforstyrrelser forårsaket av forstyrret nevrologisk kontroll av talemuskulaturen. Skaden er lokalisert i det sentrale eller perifere nervesystemet, og påvirker pust, fonering, velopharyngeal funksjon, artikulasjon og prosedi.

Det er flere årsaker til dysartri.

  • Hjerneslag
  • Traumatisk hjerneskade
  • Svulst/kreft i hjernen
  • Svulst/kreft knyttet til andre deler av nervesystemet
  • Cerebral Parese
  • Parkinsons sykdom
  • MS
  • ALS
  • Huntingtons sykdom
  • Andre nevrologiske sykdommer

Logopeden legger opp et treningsprogram som innebærer daglig økter med logoped og/eller trening på egenhånd.