Print

 

Stemmevansker er forstyrrelser i stemme-/taleapparatet og kan skyldes sykdom, skade eller feil bruk av stemmen. Psykologiske faktorer kan i tillegg påvirke stemmebruken. Stemmevansker kan komme til uttrykk gjennom stemmetretthet, heshet, svak stemme, helt eller delvis bortfall av stemme, tremor og spenninger. Har du hes stemme i mer enn 14 dager uten grunn skal du få det undersøkt av en ØNH-lege.