Taleflytvansker er stamming og/eller løpsk tale.

Stamming kan forekomme hos barn, ungdom og voksne. Noen utvikler en hard og slitsom stamming, andre har lette repetisjoner av ord, stavelser eller lyder. Mange små barn har perioder med talebrudd. Denne stotringen er en naturlig del av språkutviklingen. Hvis talebruddene oppfattes som stamming og/eller skaper engstelse hos foreldre eller barnet selv, bør en straks søke hjelp hos logoped.

Løpsk tale er en kommunikasjons- og taleflytvanske med flere og varierende kjennetegn som hurtig og støtvis tale som ofte øker i tempo. Det kan være utfordrende å holde «den røde tråden», og det kan forekomme mange digresjoner og assosiasjoner. Talen kan bære preg av å ha mange gjentagelse av stavelser og ord, utelatelser av lyder og stavelser, samt mangle pauser eller ha uvanlig bruk av pauser. Det kan være utfordringer med konsentrasjon over tid, og manglende fokus på samtalepartneren.