Print

Logopedkontoret AS på Kongsberg har kompetanse på følgende fagområder:

Afasi

- Apraksi

- Dysatri

- Dysfagi / Svelgevansker

- Stemmevansker

- Taleflytvansker

- Språkvansker hos barn