Print

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoped Stine Hauge har tilbudt privat logopedhjelp siden 2010.
Stine er logoped MNLL, og har over 7 års utdanning ved ulike Universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Hun har utdanning innen psyko- sosiale vansker, barnevern, spesialpedagogikk, småbarnspedagogikk, veiledning og rådgivning, samt har videreutdanning i dysfagi. Hun har erfaring fra skole, barnehage, PPT, sykehus, sykehjem og privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stine Brubak er utdannet logoped MNLL, og klinisk spesialist i stamming og løpsk tale. Hun har 10 års studier ved Universitet i Oslo innen fagområdene logopedi, psykologi og rådgivning, og en europeisk spesialisering i taleflytvansker (ECSF) ved Lessius Mechelen i 2012. Hun etablerte deretter den første spesialiserte klinikken for behandling av stamming og løpsk tale i Norge, og har vært involvert i etableringen av det nasjonale fagnettverket stammesenter.no. Gjennom 10 års klinisk praksis har hun opparbeidet omfattende kompetanse innenfor fagfeltet, holdt foredrag og kurs for andre logopeder, vært gjesteforeleser, masterveileder og ekstern sensor ved universitet i Oslo, og tatt imot studenter i praksis ved sin klinikk. De siste årene har hun fått særlig interesse for nevrogen stamming som følge av progressiv og ervervet sykdom eller nevrologisk skade.