Print

 

  1. Du kan få dekt logopedbehandling gjennom HELFO dersom legen din har skrevet henvisning der det er behov for behandling for skade, sykdom eller lyte, og det ikke er snakk om spesialundervisning. Henvisningen må inneholde diagnosekode (ICPC-2).

 

  1. Har du en sakkyndig vurdering og et enkeltvedtak fra kommunen/fylkeskommunen som sier at du skal ha spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning er det kommunen/fylkeskommunen som skal dekke logoped. Kommunen skal gi deg tilbud etter opplæringsloven.

 

  1. Du kan betale for logopedtimen selv.

 

*HELFO kan kun dekke utgifter til logoped som IKKE går inn under spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Kommunen kan ikke gi avslag grunnet kapasitet og videresende deg til HELFO om du har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Det er kommunens pliktig til å leie inn tjenester for å gi deg et tilbud.

*Utgifter til materiell o.l. kan komme i tillegg, og må dekkes av brukeren selv.

Timer må avbestilles innen 48 timer før oppsatt time. Hvis timen ikke er avbestilt i tide, eller bruker ikke møter til time må brukeren selv betale for logopedtimen i sin helhet. Fakturagebyr kommer i tillegg.