Print

 

Brukere under 18 år som på grunn av skade, sykdom eller lyte har henvisning til logoped må p.t. ha forhåndsgodkjenning fra HELFO før oppstart av time.

Brukere over 18 år, som på grunn av skade, sykdom eller lyte, har henvisning til logoped må ikke ha forhåndsgodkjenning fra HELFO.

Er du privatperson og selv ønsker å betale, ta kontakt med Logopedkontoret for avtale.

Representerer du en institusjon, et selskap/en bedrift, en helse- eller utdanningstjeneste ta kontakt for avtale.