Logopedkontoret AS gir behandling, utredning og veiledning ved språkvansker, uttalevansker, kommunikasjonsvansker, taleflytvansker, stemmevansker og svelgevansker.

Kontoret tilbyr:

  • kartlegging av vanskene
  • direktebehandling, både individuelt eller i gruppe
  • videokonsultasjoner
  • rådgivning til familie og nettverket
  • veiledning til både helse-/medisinsk personell og pedagogiske tjenester
  • kurs knyttet til ulike vansker

Logopedkontoret jobber på oppdrag fra HELFO, kommuner, fylkeskommuner, institusjoner, sykehus og private.