Print

 

Logopedkontoret AS gir behandling, utredning og veiledning ved språkvansker, uttalevansker, kommunikasjonsvansker, taleflytvansker, stemmevansker og svelgevansker.

Kontoret tilbyr:

Logopedkontoret jobber på oppdrag fra HELFO, kommuner, fylkeskommuner, institusjoner, sykehus og private.